Privacy

Als gediplomeerd diëtist met een bewijs van Bevoegdheid ben ik gebonden aan het medische beroepsgeheim en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zodat persoonsregistratie volgens de regels gebeurd.

Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Bij informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders wordt eerst uw toestemming gevraagd. Als diëtist ben ik wettelijk verplicht minimaal een eerste én een eindrapportage voor uw behandelend arts, tandarts of specialist te maken. Indien u dit wenst kunt u een kopie van deze rapportage ontvangen.